ترانسفر های تشریفاتی فرودگاهی

ترانسفر های فرودگاهی

E

Luxury

D

Full SUV

C

Van & SUV

B

Full Size

A

Intermediate

گروه خودرو

بنز e

هیوندا سانتافه

تویوتا لندکروز

هیوندا h 1

هیوندا ای x

کیا اسپورتیج

کیا اپتیما

هیوندا سوناتا

تویوتا کمری

هیوندا اکسنت

هیوندا النترا

تویوتا کورولا

خودرو ها
2,800,000 2,300,000 1,800,000 1,500,000 1,300,000 مبلغ

شرایط و ضوابط

1)    کلیه مبالغ فوق به ريال می باشد.

2)    رزرواسون خودرو برای خدمات فوق حداقل 24 ساعت قبل از شروع خدمات صورت میگیرد.

3)    انتخاب " گروه خودرو " برعهده مشتری و انتخاب " نوع خودرو " برعهده یوروپکار میباشد.

4)    نعیین " نوع خودرو" توسط مشتری ( درصورت امکان پذیر بودن ) با 20% افزایش هزینه همراه است.

5)    تاخیر بیش از 45 دقیقه مشتری در ترانسفر فرودگاهی شامل 20% افزایش قیمت میگردد و درصورت تاخیر بیش از 90 دقیقه موجب لغو خدمات میگردد.

6)    ارائه خدمات ترانسفر در روز های تعطیل شامل 20% افزایش قیمت می شود.

7)    مبالغ خدمات درخواستی میبایست پیش از ارائه خدمات واریز گردد.

شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32